Data publikacji : 2022-01-24

Antoni Bednarek, Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 394

rec. ks. Jan WalkuszDział: Recenzje książek

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Walkusz, rec. ks. J. (1). Antoni Bednarek, Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 394. Saeculum Christianum, 17(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/8092

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie