Autor - szczegóły

Juzepczuk, Monika, UW, Warszawa, Polska

  • Vol 25 (2018) - Rozprawy i Artykuły
    Kult świętych a zwycięstwa militarne pierwszych Piastów (od X do początków XIII w.)
    Abstrakt  PDF