Autor - szczegóły

Kołosowski, Tadeusz, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 24 (2017) - Rozprawy i Artykuły
    Troska o chorych w klasztorach starożytnych w świetle wybranych reguł monastycznych
    Abstrakt  PDF