Autor - szczegóły

Graczyk, Waldemar, WNHiS UKSW, Warszawa

  • Vol 25 (2018) - Rozprawy i Artykuły
    Struktura zawodowa Płocka w świetle księgi ławniczej miasta za lata 1489-1517
    Abstrakt  PDF