Autor - szczegóły

Graczyk, Waldemar, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 23 (2016) - Rozprawy i Artykuły
    DRUKI XV- WIECZNE W ZBIORACH BIBLIOTEKI KLASZTORU KARMELITÓW W CZERNEJ
    Abstrakt  PDF
  • Vol 24 (2017) - Rozprawy i Artykuły
    "Arbitrzy i nie tylko...". Duchowni na kartach księgi ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517
    Abstrakt  PDF