Data publikacji : 2017-06-29

POTRZEBY INDYWIDUALNE MAŁŻONKÓW O WYSOKIM I NISKIM POZIOMIE TRANSGRESJI

ANDRZEJ DAKOWICZDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Jednym z istotnych elementów sieciowej teorii osobowości Kozieleckiego jest psychon motywacyjny, którego dynamika w największym stopniu zależy od siły potrzeb psychicznych. Celem badań prezentowanych w artykule było określenie poziomu potrzeb indywidualnych: witalnych, poznawczych, społecznych i osobistych małżonków charakteryzujących się wysokim i niskim poziomem transgresji. Zbadano 100 par małżeńskich, wykorzystując Skalę transgresji i Test indywidualnych potrzeb. Wyodrębniono z nich po 30 małżonków o wysokim poziomie transgresji i 30 małżonków o niskim poziomie transgresji. Między żonami o wysokim i niskim poziomie transgresji nie zarejestrowano różnic istotnych statystycznie odnośnie do siły natężenia potrzeb psychicznych. Mężowie o wysokim poziomie transgresji charakteryzują się zdecydowanie silniejszymi potrzebami poznawczymi niż mężowie o niskim poziomie transgresji, mężowie natomiast o niskim poziomie transgresji charakteryzują się zdecydowanie silniejszymi potrzebami osobistymi niż mężowie o wysokim poziomie transgresji.

Słowa kluczowe

sieciowa teoria osobowości ; psychon motywacyjny ; transgresja ; potrzeby indywidualne witalne poznawcze społeczne osobiste

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie