Nr 2 (2001)

Spis treści

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Reprezentacje poznawcze przekazu reklamowego o zabarwieniu erotycznym.
Alicja Grochowska 5-17
Wpływ optymistycznych i pesymistycznych przekonań, ocen szkolnych oraz wysiłku wkładanego w naukę na ocenę atrakcyjności interpersonalnej ucznia.
Elżbieta Stojanowska 19-34
Czas psychologiczny a prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych.
Andrzej Strzałecki 35-49
Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u aktorów teatralnych.
Anna Hys, Agnieszka Nieznańska 51-64
Cechy temperamentalne i giętkość myślenia a sprawność psychomotoryczna u strażaków.
Anna Jachnis 65-81
Emocjonalne i religijne uwarunkowania lęku przed śmiercią u młodzieży akademickiej.
Jarosław Jastrzębski 83-102
Poczucie pewności siebie i potrzeba bezpieczeństwa u jąkających się przed i po terapii.
Jan Bielecki 103-109
Przetwarzanie informacji w zaburzeniach nerwicowych.
Andrzej Jakubik, Sylwia Czyżykow 111-120
Syndromy zachowań patologicznych matek samotnych i matek z rodzin pełnych badanych testem MMPI.
Maria Jeżewska 121-128
Otyłość jako źródło lęku i stresu u kobiet.
Iwona M. Marcysiak 129-135

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

Kontrowersje wokół teorii cech i próby ich roztrzygnięcia.
Henryk Gasiul 137-156
Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość.
Anna Matczak 157-174

METODY

Kwestionariusz Bezradności Wyuczonej jako narzędzie oceny postawy życiowej kobiet.
Grażyna Fabiszewska 175-190
Kwestionariusz oceniający stadia rozwoju psychospołecznego (QRSPP).
Roman Hinc 191-211
Efektywność psychoterapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn w ośrodku pomocy społecznej.
Sławomir Ślaski 213-220
O czterech sposobach rozumienia zachowania dzieci.
Piotr Olaf Żylicz 221-235

RECENZJE

Zbigniew Tarkowski. Jąkanie
Jan Bielecki 237-239

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Psychologii Lotniczej.
Olaf Truszczyński, Jan Felicjan Terelak 241-243
Sprawozdanie z 36. Międzynarodowej Konferencji Wojskowej Psychologii Stosowanej.
Olaf Truszczyński, Jan Felicjan Terelak 245-248