Nr 4 (2003)

Spis treści

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Optymizm młodych kobiet i mężczyzn w ważnych dziedzinach życia.
Elżbieta Stojanowska 5-19
Model Stylu Twórczego Zachowania w analizie procesu tworzenia reprezentacji poznawczych muzyki
Andrzej Strzałecki, Monika Skorupska 21-43
Zmienność sposobu doświadczania siebie samego w zależności od znaczących dla podmiotu relacji
Henryk Gasiul, Agnieszka Konopka 45-56
Osobowościowe uwarunkowania jakości przeżyć religijnych
Stanisław Głaz 57-68
Style przywiązania a intensywność postawy religijnej u młodzieży
Piotr Marchwicki 69-86
Wpływ niedoboru magnezu na sprawność umysłową i motoryczna człowieka
Jan Felicjan Terelak, L. Walasek, P. Ligocki, Andrzej Tarnowski 87-105
Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików
Maria Ryś, Elżbieta Wódz 107-121
Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość
Andrzej Jakubik, Justyna Popławska 123-131

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

Kultura a zaburzenia psychiczne
Andrzej Jak 133-150
Czynniki poznawcze w genezie przekonań urojeniowych
Marek Nieznański 151-161
Uwarunkowania rozwoju samoświadomości i sposobu doświadczania siebie samego.
Henryk Gasiul 163-178
Hermeneutyczne koncepcje doświadczenia religijnego
Józef Król 179-191

RECENZJE

Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa 2002, ENETEIA.
Andrzej Jakubik 193-194
Człowiek rynku. Andrzej Falkowski: Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.
Czesław S. Nosal 194-195
Clive R.Hollin: Psychology and crime: an introduction to criminological psychology. Routledge, Sussex- New York, 2001.
Waldemar Woźniak 195-198

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z jubileuszowej 25 Europejskiej Konferencji Psychologii Lotniczej.
Olaf Truszczyński, Jan Felicjan Terelak 199-201