Nr 6 (2006)

Spis treści

Curruculum vitae śp. prof. dr hab. Zenomeny Płużek
Marek Tomczyk 7-12

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Nadzieja podstawowa w ujęciu Erika H. Eriksona a strategia radzenia sobie ze stresem okołoporodowym.
Jan Felicjan Terelak, Joanna Demkiewicz 13-36
Nowa charakterystyka psychometryczna Inventarza Oceny Płci Psychologicznej (IPP).
Renata Korzeń 37-50
Atrakcyjność autoprezentacji mężczyzn w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie kobiet i mężczyzn o różnej płci psychologicznej.
Renata Korzeń, Urszula Matera 51-64
Próba zastosowania poligrafu do badania reakcji na reklamę.
Alicja Grochowska, Jerzy Majewski 65-80
Dwutorowe modele perswazji w analizie przekazu religijno-moralnego.
Dariusz Krok 81-100
Osobowościowe determinanty uczuć religijnych młodzieży studiującej.
Stanisław Głaz 101-114
Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego.
Aneta Karaś 115-136
Treści i formy samoświadomości a autokoncentracja w manipulacji nastrojem.
Agnieszka Szyszkowska 137-148
Poziom dojrzałości emocjonalnej a zachowania moralne.
Włodzimierz Strus 149-170

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Narrative therapies, psychology and the nature of empirical research.
Miguel M. Goncalves, Joao Salgado 171-188
Intuicja jako zdolność, wymiar osobowości i styl funkcjonowania. Syntetyzujący przegląd niektórych stanowisk psychologicznych.
Maciej Karwowski 189-206
Filozoficzne korzenie empatii.
Wojciech Gulin 207-220
Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka.
Katarzyna Knopp 221-236
Diagnostyka osobowości dyssocjalnej.
Andrzej Jakubik 237-248

ARTYKUŁY POLEMICZNE

Harmonia: znaczenie psychologiczne dziś i źródła jej kontekstu w kulturze średniowiecza.
Bartosz Drzewiecki 249-260
Freud nie wymyślił Nietzschego.
Andrzej Śliwierski 261-282

POLEMIKI

W sprawie specjalizacji psychologów klinicznych. W związku z artykułem Jana Tylki: "Kilka refleksji o początkach i rozwoju psychologii klinicznej".
Włodzisław Zeidler 283-288
Uwagi do wypowiedzi Włodzisława Zeidlera na temat artykułu "Kilka refleksji o początkach i rozwoju psychologii klinicznej".
Jan Tylka 289-290

RECENZJE

Fedeli, M. (2003). Temperamenty, charaktery, osobowości. Profil medyczny i psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Dariusz Buksik 291-293
Makselon, J. (2005). Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Stanisław Pamuła 294-297
Zimbardo, P.G., Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.
Waldemar Woźniak 297-298
Andreas, S. (2003). Przebudowa twojego Ja. Stań się tym, kim pragniesz być. Wrocław: Metamorfoza
Wojciech Wypler 299-300

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z XI Konferencji SPCH, Psychologia i Psychoterapia Wobec Zaburzeń Osobowości. Symptomatologia i Diagnostyka; Przyczyny i Skutki; Profilaktyka i Terapia Zaburzeń Osobowości. Konstancin k. Warszawy, 15-17 IV 2005
Dariusz Buksik 301-304