Nr 7 (2007)


Opublikowane: 2018-08-24


ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne

Włodzimierz Strus    Sławomir Ślaski   
13-36


Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego

Sławomir Ślaski    Tomasz Rudowski    Jarosław Jastrzębski    Zbigniew Zaborowski   
63-74

Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy

Sławomir Ślaski    Anna Jachnis    Włodzimierz Strus   
75-84

Styl Twórczego Zachowania w analizie procesów wypalenia studenckiego

Andrzej Strzałecki    Agata Kabala   
85-100


Preferencje i postawy wobec pomocy online

Tomasz Rowiński    Marek Gągolewski   
195-210Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP