Nr 7 (2007)

Spis treści

Uczony zorientowany na tworzenie koncepcji teoretycznych (Profesor Zbigniew Antoni Zaborowski)
Sławomir Ślaski 7-11

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne
Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski 13-36
Związek samoświadomości z nadzieją podstawową i stylami radzenia sobie ze stresem u współuzależnionych kobiet będących w zaawansowanej fazie terapii
Marta Miklasiewicz 37-62
Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego
Sławomir Ślaski, Tomasz Rudowski, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Zaborowski 63-74
Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy
Sławomir Ślaski, Anna Jachnis, Włodzimierz Strus 75-84
Styl Twórczego Zachowania w analizie procesów wypalenia studenckiego
Andrzej Strzałecki, Agata Kabala 85-100
Satysfakcja z pracy jako źródło dobrostanu psychicznego u polskich emigrantów konsumpcyjnych w Kanadzie
Jan Felicjan Terelak, Aleksandra Borkowska 101-122
Paradoksy doświadczania przestrzeni przez osoby z anoreksją
Małgorzata Starzomska 123-150
Rzeczywisty i pożądany rodzaj płci psychologicznej wśród studentów i osób pracujących
Elżbieta Stojanowska 151-168
Związki temperamentu z płcią biologiczną i psychologiczną jednostki
Renata Korzeń 169-180
Cechy środowiska rodzinnego a inteligencja emocjonalna u dzieci
Katarzyna Martowska 181-194
Preferencje i postawy wobec pomocy online
Tomasz Rowiński, Marek Gągolewski 195-210
Otwartość na doświadczenia jako kompetencja poznawcza
Monika Szyszko 210-230

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Self- transcendence and its ludic substitutes. A cultural – developmental approach.
Wanda Zagórska 231-248
Psychologia kultury – nowe zadanie czy perspektywa psychologii
Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla 249-266
Czy psychoanaliza opiera się na myśli kabalistycznej?
Łukasz Chwalisz 267-284
Susan Folkman rozszerzenie klasycznego modelu stresu i radzenia sobie. O roli i znaczeniu emocji pozytywnych
Ewa Gruszczyńska 285-298
Psychometryczne właściwości analizy pisma ręcznego – przegląd badań
Zuzanna Górska 299-316
Kształtowanie się obrazu Boga i jego wpływ na relacje interpersonalne
Stanisław Tokarski 317-330
Analiza kryzysu religijnego
Marek Tomczyk 331-340

STRATEGIE I METODY BADAŃ

Strategie interwencji kryzysowej dotyczące zachowania autodestrukcyjnego
Barbara Pilecka 341-348
Konstrukcja i właściwości psychometryczne kwestionariusza MWT – metody do badania postaw i hierarchii wartości cenionych w miłości między kobietą i mężczyzną
Marcin Kapuściński 349-374
Antropologiczny wymiar przeżycia obecności i nieobecności Boga
Stanisław Głaz 375-384
Poprawiona Skala Umiejętności Kierowania w Sporcie (Revised Leadership Scale for Sport)
Michał Szulawski, Stanisław Tokarski 385-402

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z konferencji „Fakty i mity” – otwarcie społecznej dyskusji o sytuacji młodych niepełnosprawnych ruchowo osób
Mirosław Piskozub 403-405
Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? Psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny
Stanisław Tokarski 407-409
Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego -Warszawa, 12 stycznia 2007 roku
Izabela Gieryszewska 411-416
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Oblicza współczesnej psychoterapii”
Wojciech Wypler 417-419

RECENZJE

Autor siebie w labiryncie cywilizacji. Uwagi o pracy Aleksandry Błachnio: Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej
Włodzimierz Zeidler 421-435
Henning Christian, Murken Sebastian, Nestler Erich (red.). Einfuehrung in die Religionspsychologie. Paderborn 2003: Verlag Ferdinand Schoeningh.
Władysław Chaim 435-453
Hinc M.R, Jaworski, R. (red.). Psycholodzy chrześcijańscy wobec problemów człowieka. Płock 2003: Płocki Instytut Wydawniczy.
Dariusz Buksik 453-457
Zenon Uchnast (red.) Psychology of time: Theoretical and empirical approaches. Lublin 2006: KUL.
Jan Felicjan Terelak 457-461