Nr 9 (2009)

Spis treści

Słowo skierowane do jubilata
Henryk Gasiul 6
Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Jana F. Terelaka
Andrzej Jakubik 7-20

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI I POCZUCIE KOHERENCJI A STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U KOBIET CHORYCH NA RAKA PIERSI PDF
Jan Felicjan Terelak, Elżbieta Krzesicka, Monika Małkiewicz 21-44
POCZUCIE KOHERENCJI A ZACHOWANIA ZARADCZE MŁODZIEŻY PDF
Beata Płaczkiewicz, Stanisława Tucholska 45-56
STYLE POZNAWCZE A STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U OSÓB Z PRZEWLEKŁYM BÓLEM KRĘGOSŁUPA PDF
Małgorzata Kopeć, Jan Felicjan Terelak 57-74
PROCESUALNE PODEJŚCIE DO PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH RALFA SCHWARZERA (FRAGMENT MODELU) JAKO PRÓBA WYJAŚNIENIA ZANIEDBANIA PRENATALNEGO PDF
Wioletta Wójcik 75-90
SUB-CULTURAL DIFFERENTIATION OF FAMILY ETHOS IN TERMS OF YALUES RELATED TO CHILD DEYELOPMENT PDF (English)
Elżbieta Dryll 91-103
PREFERENCJA WARTOŚCI INSTRUMENTALNYCH A POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA SINGLI ORAZ OSÓB ŻYJĄCYCH W STAŁYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM PDF
Stanisław Głaz 105-123
POZIOM LĘKU I NADZIEI PODSTAWOWEJ U UCZESTNIKÓW OŚMIODNIOWYCH REKOLEKCJI IGNACJAŃSKICH PDF
Cezary Wilczek 125-137
TEMPERAMENTALNE KORELATY NASILENIA OBJAWÓW DEPRESJI U KOBIET PDF
Jan Tylka, Kamila Szyntar 139-147
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI A PRZEŻYCIA MISTYCZNE MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ PDF
Stanisław Radoń 149-165

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

WIEDEŃSKI INSTYTUT PSYCHOLOGII W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM PDF
Gerhard Benetka 167-178
„KRAJOBRAZ WOJENNY” KURTA LEWINA: PRZYCZYNY I SPOSOBY POSZUKIWANIA WŁASNEJ METODOLOGII PDF
Włodzisław Zeidler 179-190
NUDA, APOCOMIA, PUSTKA - CHOROBY DOTYKAJĄCE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA CZY NERWICA NOOGENNA W UJĘCIU V.E. FRANKLA? PDF
Dariusz Buksik 191-199
INTERPRETACJA WARTOŚCI A ROZUMIENIE IDEAŁU DOBRA MORALNEGO PDF
Tania Nikiel 201-210
PRZEWRÓT KULTURALISTYCZNY W PSYCHOLOGII? „PÓŹNY” J.S. BRUNERI E.E. BOESCH PDF
Andrzej Pankalla 211-221

STRATEGIE I METODY BADAŃ

ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA OBSZARY ŻYCIA ZAWODOWEGO (Areas of Worklife Survey) CHRISTINY MASLACH I MICHAELA LEITERA PDF
Jan Felicjan Terelak, Anna Izwantowska 223-232
KONSTRUKCJA I PSYCHOMETRYCZNA WERYFIKACJA KWESTIONARIUSZA SAMODZIELNOŚCI PDF
Adam Odej, Stanisław Tokarski 233-250

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z XII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH OD DEPRESJI DO POKOJU DUCHA PDF
Dariusz Buksik 251-254
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PSYCHOSOMATYKA - STRES I WYPALENIE W ZAWODACH POMOCOWYCH PDF
Dariusz Buksik 254-256

RECENZJE

Zdzisław Majchrzyk: Zabójczynie i zabójcy: Osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne. (.Analiza zperspektywypsychologicznego orzecznictwa sądowego). Warszawa 2008, Wyd. UKSW. PDF
Jan Felicjan Terelak 257-258
Zenon Uchnast (red.): Synergia metodą na twórczy sukces: wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin 2008, Wyd. KUL. PDF
Jan Felicjan Terelak 258-260
Maxie C. Maultsby Jr: Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawio- ralnej. Żnin 2008: Wyd. Dominika Ksiąskiego Wulkan. PDF
Celina Timoszyk-Tomczak 260-262
Jan F. Terelak (red.): Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa 2007: Wyd. UKSW. PDF
Tania Nikiel 263-265
Joanna Dzierżanowska-Peszko: Aborcja. Przyczyny i konsekwencje. Opole 2005: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. PDF
Dariusz Buksik 266-268
Bogdan Sadowski: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa 2005: Wydawnictwo Naukowe PWN. PDF
Dariusz Buksik 268-270