Vol 1, Nr 12 (2012)

Spis treści

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

JEDEN CZY DWA STYLE DYFUZYJNO-UNIKOWE W MODELU BERZONSKY’EGO? NIEROZWIĄZANY PROBLEM W NOWEJ WERSJI INWENTARZA STYLÓW TOŻSAMOŚCI (ISI-4) PDF
Ewa Topolewska, Jan Cieciuch 5-23
WYMIARY TOŻSAMOŚCI A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA U STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH PDF
Dominika Karaś, Maria Kłym, Żaneta Maria Wasilewska, Dagmara Rusiak, Jan Cieciuch 25-45
INTELIGENCJA EMOCJONALNA A POZNAWCZO- -DOŚWIADCZENIOWA TEORIA „JA” SEYMOURA EPSTEINA PDF
Joanna Pracka 47-66
INTELIGENCJA EMOCJONALNA A STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U SAMOTNYCH MATEK PDF
Jan Felicjan Terelak, Małgorzata Jasiura 67-82
WYKORZYSTANIE TEORII PLANOWANEGO ZACHOWANIA W CELU WYJAŚNIENIA ZRÓŻNICOWANIA INTENCJI RODZICIELSKICH - OCENA OPERACJONALIZACJI I DOBROCI PDF
Monika Mynarska 83-100
MARZENIA A CECHY OSOBOWOŚCI LICEALISTEK I STUDENTEK PDF
Alina Kałużna-Wielobób 101-124

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

HELMUT E. LUCK JAKO HISTORYK PSYCHOLOGII PDF
Włodzisław Zeidler 125-146

RECENZJE

PETER TAVEL: PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN OLD AGE I. PUSTE UEANY 2009: SCHOLA PHILOSOPHICA PDF (English)
Slavka Denuthova 147-148

LISTA RECENZENTÓW

LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2012:
 

PEŁNY NUMER

Pełny Numer PDF