Wynik ewaluacji SPCh w Index Copernicus

2022-09-28

Z satysfakcją informujemy, że czasopismo "Studia Philosophiae Christianae" przeszło pozytywnie proces ewaluacji i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List na rok 2021. Na podstawie informacji przekazanych w ewaluacji oraz analizy numerów czasopisma z 2021 roku, Eksperci Index Copernicus obliczyli Index Copernicus Value (ICV) na rok 2021: ICV 2021 = 100,00. (W poprzednim roku wynik ewaluacji wynosił: 92,80). https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3824
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa