Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim i angielskim, a sporadycznie – także w innych językach kongresowych. W serwisie udostępniamy zawartość numerów, w tym pełne teksty, począwszy od roku 2015. Starsze wydania (od roku 2009) można znależć w CEEOL. Pełne dane bibliograficzne - od początku istnienia pisma (1965) - można znaleźć w BazHum, a pełne teksty wszystkich numerów archiwalnych w BazHum pełnotekstowej.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0585-5470
DOI:
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • RELIGIOZNAWSTWO I TEOLOGIA
  • FILOZOFIA
MNISW 20 ; 2019
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP