Ogłoszenia

Zmarł członek Rady Naukowej SPCh, prof. Joseph Koterski SJ (1953-2021)

2021-09-23

Z wielkim smutkiem informujemy, że dotarła do nas wiadomość o śmierci wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, prof. Josepha Koterskiego.

Joseph Koterski urodził się 28 listopada 1953 roku w Ohio. W 1976 r. ukończył Xavier University w Cincinnati, uzyskując tytuł magistra filologii klasycznej. W 1980 r. uzyskał tytuł magistra na Saint Louis University, a dwa lata później tytuł doktora na tej samej uczelni, będąc tam na stypendium Danforth Fellowship. Jego praca doktorska nosiła tytuł „Truth and Freedom in Karl Jasper’s Philosophy of Science”. W 1982 roku rozpoczął pracę dydaktyczną na University of St. Thomas w Houston, w Teksasie. W tym czasie rozeznawał również powołanie do życia zakonnego. Po dwóch latach nauczania zgłosił się do Prowincji Maryland Towarzystwa Jezusowego. Kontynuował studia i jako jezuita uzyskał tytuł magistra teologii i licencjat z teologii w Weston School of Theology w Cambridge, Massachusetts. W latach 1986-1988 był adiunktem w Loyola College w Baltimore, Maryland. W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce potem został mianowany profesorem w Fordham University. W latach 1996-2001 był dyrektorem programu studiów z zakresu filozofii w Fordham University. Od 1994 roku pełnił funkcję kapelana Queens Court Residential College Freshmen. W 2008 roku Koterski został wybrany na prezydenta Fellowship of Catholic Scholarship. Był także wieloletnim redaktorem czasopisma International Philosophical Quarterly. Był autorem wielu publikacji naukowych z zakresu filozofii i teologii, m.in. „An Introduction to Medieval Philosophy: Some Basic Concepts” (Malden MA: Wiley-Blackwell, 2009).

W 2015 roku w wywiadzie dla America Magazine, reporter zapytał go, co chciałby, aby ludzie wynieśli z jego życia i pracy. „Większą miłość do Boga, większe pragnienie zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, większy szacunek dla nauk Kościoła i większą zdolność do rozsądnego rozumowania jako wdzięczną odpowiedź na Boży dar, jakim jest dla nas władza rozumowania” – odpowiedział.

Joseph Koterski zmarł 9 sierpnia 2021 roku na atak serca, podczas rekolekcji na wyspie Enders Island, w hrabstwie New London, Connecticut. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 sierpnia 2021 roku w kościele uniwersyteckim w Nowym Yorku. Został pochowany na cmentarzu jezuitów w Wernersville.

CQPB42yW8AA7CW62.jpg

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.