Opublikowane: 2022-07-31

Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii

Krzysztof Małek
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.06

Abstrakt

W artykule zaprezentowana została ekoteologia jako jeden ze stosunkowo nowych obszarów badawczych w polskiej teologii. Celem artykułu jest wskazanie zakresu prowadzonych badań oraz dalszych możliwości ich rozwoju. W pierwszej części przedstawiono historię rozwoju dyscypliny. Druga część zawiera biblijne podstawy wskazane przez ekoteologów. W trzeciej części zaprezentowane zostały wypracowane definicje dyscypliny, w tym również zaproponowano nowe, autorskie jej określenie. W zakończeniu wskazano luki w omawianym obszarze badawczym oraz możliwości ich zapełnienia.

---------------------

Zgłoszono: 06/12/2021. Zrecenzowano: 21/02/2022. Zaakceptowano do publikacji: 29/04/2022.

Słowa kluczowe:

teologia ekologiczna, teoekologia, ekoteologia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Małek, K. (2022). Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii. Studia Philosophiae Christianae, 58(1), 117–139. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.