Opublikowane: 2019-03-29

Normatywna aktualizacja

Mikołaj Raczyński
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/2018.54.2.15

Abstrakt

Artykuł jest recenzją i krótkim komentarzem do tekstów dotyczących normatywności i zebranych w dziale nazwanym „Normatywność. ‘Update’” i opublikowanych w jednym z numerów czasopisma „Avant”. Autor stara się wykazać, że często rozróżniane porządki myślenia o normatywności – moralny i pozamoralny, na poziomie ludzkich praktyk są ze sobą ściśle powiązane. Głównym celem artykułu jest wyraźne wyłuszczenie i skomentowanie aktualizacji podejścia do normatywności proponowanych przez publikujących w „Avancie” badaczy.

Słowa kluczowe:

normatywność, norma społeczna, aktualizacja, moralność

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Raczyński, M. (2019). Normatywna aktualizacja. Studia Philosophiae Christianae, 54(2), 147–159. https://doi.org/10.21697/2018.54.2.15

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.