Data publikacji : 2019-06-30

Logic of faith and deed. The idea and an outline of the theoretical conception

Urszula Wybraniec-Skardowska

https://orcid.org/0000-0001-9539-7482

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

This paper discusses the theoretical assumptions behind the conception of the logic of faith and deed (LF&D) and outlines its formal-axiomatic frame and its method of construction, which enable us to understand it as a kind of deductive science. The paper is divided into several sections, starting with the logical analysis of the ambiguous terms of ‚faith’ and ‚action’, and focusing in particular on the concepts of religious faith and deed as a type of conscious activity relating to a matter or matters of social importance. After outlining the main ideas and basic assumptions of the theoretical conception of the LF&D as an axiomatic theory, the author introduces some axiom systems for: 1) the logics of faith LF (doxastic logics), 2) the logic of deed LD, and 3) certain logics of norms DL (deontic logics) connected with „duties” and concerning actions/deeds. Lastly, the paper outlines the scientific LF&D based on the three types of logic 1)–3).

Słowa kluczowe

faith ; religious faith ; basic notions in great religions ; doxastic logic ; deed ; logic of deed ; deontic logic ; logic of faith and deed


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wybraniec-Skardowska, U. (2019). Logic of faith and deed. The idea and an outline of the theoretical conception. Studia Philosophiae Christianae, 55(2), 125-149. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie