Data publikacji : 2019-09-30

On national character and patriotism. An analysis of the views of Julian Ochorowicz

Anna DrabarekDział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Time, history and culture are the main factors which influence a man’s identity. The article presents the views of the Polish philosopher Julian Ochorowicz concerning the development of the Polish national character. It also discusses the problem of patriotism and stereotypes, which often distort the perception of a nation and its history. One of the interesting notions suggested by Ochorowicz is the so-called “collective national soul”. He also analyses the problem of the Poles’ “selfness”, which he believes to be an obstacle preventing the development of an efficient state organisation.

Słowa kluczowe

tożsamość; charakter narodowy; patriotyzm; dusza zbiorowa narodu


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Po decyzji o przyjęciu artykułu do druku, autor podpisuje z Wydawnictwem UKSW umowę o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich. W umowie tej autor wyraża także zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail, a także na wprowadzenie artykułu do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych, z którymi czasopismo współpracuje.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie