Data publikacji : 2020-09-30

French atheist spirituality

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The phrase “atheist spirituality” may seem rather paradoxical at first. In practice, both atheists and theists object to it. Atheists would prefer to be called naturalists – in order to emphasize their connection with a specific tradition and interpretation of the world, and avoid being equated only with the denial of theism. They will be willing to deny the existence of any spiritual element, and thus deny the meaningfulness of religious language. It is worth stressing that this does not apply to all atheists. A new form of spirituality suggested by Francophone philosophers concerns first of all the resignation from a faith about a transcendent God, which is substituted with an undefined sacrum (what is holy, is highest) in immanence. New forms of spirituality are becoming a popular alternative to religious spirituality today. However, traditional and new spiritualities should not be treated as separate sets, as they do not necessarily compete with each other. Systems of spiritual development related to specific denominations will always provide inspiration even for atheist spirituality. The latter can indicate that apart from religion, there is also a spirituality that can develop in a person. Nihilism is not the only alternative to religion, as sometimes the defenders of the old religious order try to show. Atheist spirituality can sometimes refer to realities that are rich and enhancing.

-------------

Otrzymano: 11/05/2020. Zrecenzowano: 20/06/2020. Zaakceptowano do publikacji: 30/06/2020

Słowa kluczowe

spirituality ; atheist spirituality ; French atheist spirituality ; transcendence in immanence ; André Comte-Sponville ; Luc Ferry ; Alain de Botton


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Skurzak, J. (2020). French atheist spirituality. Studia Philosophiae Christianae, 56(3), 157-178. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.3.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie