Opublikowane: 2020-12-31

Filozoficzne aspekty teorii duchowości ekologicznej papieża Franciszka w świetle filozofii tomistycznej

Kazimierz Mikucki
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.12

Abstrakt

Artykuł jest próbą wyodrębnienia i ogólnego opisu aspektów filozoficznych, zawartych w teorii duchowości ekologicznej papieża Franciszka oraz porównania ich z myślą tomistyczną, rozwijaną przez jej polskich przedstawicieli w czasach współczesnych. Aspekty te dostrzeżono na gruncie wielu dyscyplin filozoficznych, ponieważ w tego typu duchowości chodzi o stosunek człowieka do najogólniej pojętej rzeczywistości realnej, czyli do samego siebie, przyrody, kultury i religii. W toku analizy obu stanowisk zauważono liczne analogie, a także pewne rozbieżności w sposobie widzenia przyrody, osoby ludzkiej, kultury (etyki) oraz religii, które przynajmniej częściowo można tłumaczyć niejednoznacznością niektórych sformułowań papieskich.

--------------

Zgłoszono: 19/08/2020. Zrecenzowano: 26/09/2020. Zaakceptowano do publikacji: 18/10/2020

Słowa kluczowe:

duchowość ekologiczna, papież Franciszek, tomizm, przyroda, człowiek, kultura, religia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Mikucki, K. (2020). Filozoficzne aspekty teorii duchowości ekologicznej papieża Franciszka w świetle filozofii tomistycznej. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 257–275. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.12

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.