Opublikowane: 2020-12-31

O prawdzie w literaturze uwag kilka

Wiesława Tomaszewska
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.16

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie prawdy w literaturze. Punktem wyjścia dla analiz jest koncepcja Romana Ingardena. Odmawia on dziełu literackiemu jako dziełu sztuki prawdziwości w sensie logicznym. Według Ingardena literackie dzieło sztuki jako przedmiot czysto intencjonalny niczego nie orzeka o świecie transcendentnym. Prawdę w dziele literackim można jednakże ujmować jako jej objawianie.

--------------

Zgłoszono: 03/09/2020. Zrecenzowano: 22/10/2020. Zaakceptowano do publikacji: 10/11/2020

Słowa kluczowe:

prawda, dzieło literackie, Roman Ingarden

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tomaszewska, W. (2020). O prawdzie w literaturze uwag kilka. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 341–357. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.16

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.