„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są czasopismem naukowym podejmującym refleksję teologiczną. Powstały w 1983 roku z inicjatywy bpa Edwarda Ozorowskiego i ks. prof. Józefa M. Dołęgi w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej. Czasopismo, będąc rocznikiem, ukazuje się nieprzerwanie od roku 1983.

Obecnie „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” pozostają otwarte na wymianę myśli naukowej i współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy obecność w radzie naukowej wybitnych specjalistów, uniwersyteckich naukowców z krajów Europy i Ameryki Północnej. Roczniki jako czasopismo naukowe pragnie spełniać wysokie standardy punktacji krajowej i międzynarodowej.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
CEM SpesMediaGroup
ISSN:
0239-801X
eISSN:
2956-3666
DOI:
10.56898

WYDAWCA
CEM SpesMediaGroup
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

  • BazHum
  • CEEOL
  • Index Copernicus
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • DOI
  • Most Wiedzy
  • Polska Biblioteka Narodowa
  • ISSN Portal
  • religioznawstwo i teologia
MEiN 20 (2021)
Index Copernicus Value (ICV) 51.22 (2019)

Aktualności

Najnowsza punktacji MEiN z dnia 1 grudnia 2021r.

2021-12-02

Informujemy, że w najnowszej punktacji czasopism naukowych na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża" uzyskały 20 punktów. Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP