„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są czasopismem naukowym podejmującym refleksję teologiczną. Powstały w 1983 roku z inicjatywy bpa Edwarda Ozorowskiego i ks. prof. Józefa M. Dołęgi w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej. Czasopismo, będąc rocznikiem, ukazuje się nieprzerwanie od roku 1983.

Obecnie „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” pozostają otwarte na wymianę myśli naukowej i współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy obecność w radzie naukowej wybitnych specjalistów, uniwersyteckich naukowców z krajów Europy i Ameryki Północnej. Roczniki jako czasopismo naukowe pragnie spełniać wysokie standardy punktacji krajowej i międzynarodowej.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Kuria Metropolitalna w Białymstoku
Częstotliwość publikacji
rocznik
ISSN:
0239-801X
DOI:

WYDAWCA:
Kuria Metropolitalna Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok
Tel. 85 665 24 00, faks 85 665 24 31
e-mail: sekretariat@archibial.pl

  • BazHum
  • CEEOL
  • Index Copernicus
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • religioznawstwo i teologia
MEiN 5 (2019)
Index Copernicus Value (ICV) 51.22 (2019)
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP