Studia Theologica Varsaviensia jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Pismo składa się z trzech zasadniczych części: rozpraw i artykułów (prezentowanych tematycznie), działu "Varia" zawierającego inne artykuły naukowe i sprawozdania z konferencji naukowych, omówienia i recenzje. Dołączmy także Kronikę Wydziału Teologicznego UKSW.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0585-5594
DOI:
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • PHILOSOPHY
  • THEOLOGICAL SCIENCES
  • RELIGIOUS STUDIES
Index Copernicus Value (ICV) 52.87 ; 2017
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP