Studia Theologica Varsaviensia (20 punktów), jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin: filozofia, literaturoznawstwo, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki teologiczne. Pismo składa się z następujących zasadniczych części: rozprawy i artykuły (prezentowanych tematycznie) oraz dział "Varia" zawierający inne artykuły naukowe.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0585-5594
DOI:
10.21697/stv
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Baza EBSCO
  • FILOZOFIA/PHILOSOPHY
  • LITERATUROZNAWSTWO/LITERARY STUDIES (STUDY OF LITERATURE)
  • NAUKI SOCJOLOGICZNE/SOCIOLOGY
  • PRAWO KANONICZNE/CANONICAL LAW
  • NAUKI TEOLOGICZNE/THEOLOGICAL STUDIES
Index Copernicus Value (ICV) 90,67 ; 2021
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP