Studia Theologica Varsaviensia (40 punktów), jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin: filozofia, polonistyka, literaturoznawstwo, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne. Pismo składa się z następujących zasadniczych części: rozprawy i artykuły (prezentowanych tematycznie) oraz dział "Varia" zawierający inne artykuły naukowe.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Baza EBSCO
 • Baza Wiedzy UKSW
Dyscypliny:
 • FILOZOFIA/PHILOSOPHY
 • LITERATUROZNAWSTWO/LITERARY STUDIES (STUDY OF LITERATURE)
 • POLONISTYKA/POLONISTYCS
 • NAUKI SOCJOLOGICZNE/SOCIOLOGY
 • PRAWO KANONICZNE/CANONICAL LAW
 • NAUKI BIBLIJNE/BIBLICAL STUDIES
 • NAUKI TEOLOGICZNE/THEOLOGICAL STUDIES
MEiN 40 (2023)
Index Copernicus 90,67 (2021)
Dla autorów

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Dla recenzentów

Are you interested in reviewing texts in this journal? We recommend familiarizing yourself with the content of the 'About the Journal' page, where necessary information is provided. Then, please register on the journal's website. In the registration form, please select the option: 'Yes, send a request to grant the role: Reviewer'. If you already have a user account in this system, you can expand your permissions to include the role of a reviewer in the editing of your profile. A request to review a specific article will be sent to you via email.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.