Aktualny numer

Studia Theologica Varsaviensia (40 punktów), jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin: filozofia, polonistyka, literaturoznawstwo, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne. Pismo składa się z następujących zasadniczych części: rozprawy i artykuły (prezentowanych tematycznie) oraz dział "Varia" zawierający inne artykuły naukowe.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0585-5594
eISSN:
2956-5197
DOI:
10.21697/stv
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Baza EBSCO
 • Baza Wiedzy UKSW
Dyscypliny:
 • FILOZOFIA/PHILOSOPHY
 • LITERATUROZNAWSTWO/LITERARY STUDIES (STUDY OF LITERATURE)
 • POLONISTYKA/POLONISTYCS
 • NAUKI SOCJOLOGICZNE/SOCIOLOGY
 • PRAWO KANONICZNE/CANONICAL LAW
 • NAUKI BIBLIJNE/BIBLICAL STUDIES
 • NAUKI TEOLOGICZNE/THEOLOGICAL STUDIES
Index Copernicus 90,67 ; 2021
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP