Bóg łaskawy. W stronę bardziej personalistycznej charytologii

Izabella Smentek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.04

Abstrakt


The theology of grace focuses on God’s self-giving. In this mystery God gives not a thing but Himself. He invites human being to participate in His trinitarian life and makes this possible. The teaching of contemporary Popes - St. John Paul II and Benedict XVI involves the personalistic issues while dealing with the mystery of grace. In this personalistic language is spoken rather about choice of person than (pre-)destination. The response for God’s gift comes from reason and will, but it’s pointed that it goes through paths of truth and freedom.

Biblical examples show the rules of God’s grace. These are: Mary - full of grace, Paul and Cornelius. These cases present the intrinsic way of God’s self-giving. It’s to realize that the mystery of grace reveals the truth about the condition of person who is to accept the gift of salvation. In the light of the Holy Spirit one learns clearly about the God’s intentions and is invited to follow them. The grace acts in the light of the truth and gives an impulse to freedom. It can be accepted only voluntarily, is fulfilled within the Church and brings ecclesial fruits.


Słowa kluczowe


łaska; Trójca Święta; wzorzec; Maryja; Paweł; Korneliusz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Głowa S., Bieda I. red., Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1989.

Jan Paweł II, Homilia z 16.06. 1999, w: red. J. Górny, VII pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Olsztyn 1999.

Jan Paweł II, Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, Poznań - Warszawa 1987.

Kijas Z., Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka. T. 4, Warszawa 2007, s. 512n.

Królikowski J., Bogiem sławiena Maryja, Niepokalanów 2015.

Królikowski J., Bogurodzica Dziewica, Niepokalanów 2013.

Müller G. L., Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg, Basel, Wien 1996.

Rahner K., Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg im Breisgau 1976.

Tomasz z Akwinu, Kęty 1999.

Wojtyła K., Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1979.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.