Data publikacji : 2017-09-20

Bóg łaskawy. W stronę bardziej personalistycznej charytologii

Izabella SmentekDział: Artykuły

Abstrakt

The theology of grace focuses on God’s self-giving. In this mystery God gives not a thing but Himself. He invites human being to participate in His trinitarian life and makes this possible. The teaching of contemporary Popes - St. John Paul II and Benedict XVI involves the personalistic issues while dealing with the mystery of grace. In this personalistic language is spoken rather about choice of person than (pre-)destination. The response for God’s gift comes from reason and will, but it’s pointed that it goes through paths of truth and freedom.

Biblical examples show the rules of God’s grace. These are: Mary - full of grace, Paul and Cornelius. These cases present the intrinsic way of God’s self-giving. It’s to realize that the mystery of grace reveals the truth about the condition of person who is to accept the gift of salvation. In the light of the Holy Spirit one learns clearly about the God’s intentions and is invited to follow them. The grace acts in the light of the truth and gives an impulse to freedom. It can be accepted only voluntarily, is fulfilled within the Church and brings ecclesial fruits.

Słowa kluczowe

łaska ; Trójca Święta ; wzorzec ; Maryja ; Paweł ; Korneliusz


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie