Tajemnica miłosierdzia Bożego w ujęciu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Grzegorz Bachanek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.05

Abstrakt


Arcybiskup Warszawy Zygmunt Szczęsny Feliński wielokrotnie podejmował problematykę miłosierdzia Bożego. Wskazywał  na liczne teksty Pisma Świętego, w którym odsłania się prawda o tym Bożym przymiocie.  W tajemnicy Wcielenia i Odkupienia można dostrzec wielki dar miłosierdzia Pana, który staje się dla człowieka niewyczerpanym źródłem światła i siły. Miłosierdzie Boże odsłania się w posłannictwie Kościoła przede wszystkim  w darze sakramentów i Boskiej nauki, ale także w wielowiekowej, kreatywnej, pełnej poświęcenia działalności odpowiadającej na różnorodne potrzeby człowieka.  Szczególnie uprzywilejowane miejsce działania miłosierdzia Bożego stanowi sakrament pokuty będący ratunkiem dla grzesznika i okazją spotkania z lekarzem i duchowym przewodnikiem. Feliński dostrzega działanie miłosierdzia Bożego w historii naszego narodu, przede wszystkim w procesie moralno-religijnego odrodzenia dokonującego się w trudnym czasie niewoli. Ufność Bożemu miłosierdziu nabiera szczególnego znaczenia podczas przeżywanych trudności i niepowodzeń, stanowiąc zachętę do wytrwałej modlitwy za siebie i innych oraz chroniąc przed rozpaczą i skupieniem na sobie i swoich problemach.

Istnieje pewien związek między apostołką Bożego Miłosierdzia siostrą Faustyną Kowalską a Zygmuntem Felińskim. Biskup sprowadził do Warszawy siostry Matki Bożej Miłosierdzia i ofiarował im dom. W tym miejscu będzie zdobywała formację zakonną przyszła święta. Zygmunt Feliński w niektórych wystąpieniach rosyjskiego zaborcy dostrzega niebezpieczeństwo manipulacji orędziem o Bożym miłosierdziu, próbę wykorzystania go do pomniejszania i usprawiedliwiania ludzkich zbrodni. Ostrzega, że człowiek niestety jest zdolny do odrzucenia wielkiego daru miłosierdzia Bożego w życiu doczesnym i wiecznym.


Słowa kluczowe


miłosierdzie Boże; Feliński Zygmunt Szczęsny arcybiskup; siostra Faustyna Kowalska; miłosierdzie; niebezpieczeństwo manipulacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernyś M., Miłosierdzie największy przymiot Boga u świętej Faustyny i w dziejach Kościoła, Ząbki 2016.

Bóg bogaty w miłosierdzie. Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny 16-19 sierpnia 2002. Przemówienia i homilie, Warszawa 2006.

Czaczkowska E., Siostra Faustyna. Biografia świętej, Kraków 2012.

Feliński Z. Sz., Pamiętniki, Warszawa 2009.

Feliński Z. Sz., Konferencje duchowe, Poznań 2002.

Feliński Z. Sz., Konferencje o powołaniu, Poznań 2001.

Feliński Z. Sz., List do biskupa Wincentego Popiela, 22 grudnia 1875/3 stycznia 1876; Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa, F-c-10, nr 37.

Feliński Z. Sz., List do przełożonej klasztoru karmelitanek w Poznaniu, 26 października/8 listopada 1874, Jarosław, Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa,, F-c-7 nr 2, Pisma nr 190.

Feliński Z. Sz., List do siostry Marii Ksawery od Jezusa, karmelitanki, w świecie Marii z Grocholskich, Czartoryskiej, 26 października/8 listopada 1874, Jarosław, Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa,, F-c-7 nr 3, Pisma nr 191.

Feliński Z. Sz., Listy ascetyczne pisane z Jarosławia nad Wołgą do Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie, Warszawa 1995.

Feliński Z. Sz., Listy Świętego do Matki Ewy z Wendorffów Felińskiej z lat 1838-1860, Warszawa 2012.

Feliński Z. Sz., Pamiętniki Xawery z Brzozowskich Grocholskiej, uporządkowane i dopełnione na podstawie własnych jej listów i współczesnych korespondencyj, Kraków 1894.

Feliński Z. Sz., Paulina córka Ewy Felińskiej, Warszawa 1996.

Feliński Z. Sz., Pod wodzą Opatrzności, Warszawa 2010.

Feliński Z. Sz., Prakseda, Oskar i Wanda. Dwa poematy z teki Anhellego, Szczecinek 2010.

Feliński Z. Sz., Tęcza[wiersz], Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa, Pisma nr 807.

Feliński Z. Sz., Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia osobistego, Lwów 1886.

Feliński Z. Sz., Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia społecznego, Kraków 1890.

Feliński Z. Sz., Wiedza chrześcijańska i bezbożna wobec zadań społecznych, Lwów 1903.

Frącek T. A., Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Wrocław 2013.

Jan Paweł II o Bożym Miłosierdziu i św. Faustynie, opr. P. Szweda, Kraków 2008.

Miesiąc maj z arcybiskupem Felińskim, Warszawa 2001.

Prawdzicki S. [I. Polkowski], Wspomnienie o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim Arcybiskupie Metropolicie Warszawskim, Kraków 1866.

Świetlisty szlak. Karol Wojtyła - Jana Paweł II o miłosierdziu, Warszawa 2010.

Złoty ołtarzyk czyli krótkie zebranie różnego nabożeństwa, Lipsk 1844.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.