Transplantacje ex mortuo aktem (nie)miłosierdzia

Ewa Smerecka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.06

Abstrakt


Christian Mercy is inseparably associated with acting for human good. One of the fields where such action is seen towards others and which is supported by Church and media is transplant therapy. However, are treatments of such type really in line with the respect for human dignity and can be regarded as an act of mercy? In order to answer the above questions it is a good  idea to investigate the procedures which accompany organ transplantations, particularly including ex mortuo transplantations and brain death diagnosis with its medical justification. It is also essential to dwell on the quality of life, useful death, persistent therapy and widely understood term of conscience which appears in relation between donor and recipient. All these aspects make one think deeply on the validity and the proper assessment of ex mortuo transplantation especially when it is concerned as an action being in line with Christian Mercy.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; transplantacje; śmierć mózgowa; śmierć użyteczna; dawca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksińska A., Pojęcie jakości życia, Portal psychologiczny „Psychologia.net.pl”, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231, (data dostępu: 12.07.2016).

Beecher H.K. i wsp., A Definition of Irreversible Coma, Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard School, “Journal of the American Medical Association” 205 (6), 1968, s. 337-340.

Bętkowska-Korpała B., Przydatność relacyjnej koncepcji stresu w chorych kwalifikowanych do przeszczepu serca, w: „Sztuka Leczenia”, IV(1998) 2, , s. 51-56.

Biały S., Etyczne aspekty przeszczepiania organów pojedynczych i ich pamięci, Warszawa 2011.

Bołoz W., Prawa i godność człowieka we współczesnej bioetyce, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 2(2004), s. 189-212.

Brzuszkiewicz J., Lekarz odpowie za przeszczepienie nowotworu, w: Gazeta.pl, por. http://krewniacy.com.pl/?action=showArticle&id=4530, (data dostępu: 13.07.2016).

Byrne P.A., Weaver W.F., Brain Death is not Death, “Brain death and disorders of consciousness. Advances in experimental medicine and biology”, red. C. Machado, A. Shewmon, New York 2004, s. 43-49.

Chańska W., Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej, Wrocław 2009.

Coad N.R., Byrne A.J., Guillan-Barre syndrome mimicking brainstem death, w: “Anesthesia”, (1990)45, s. 456-457.

Coimbra C.G., Implications of ischemic penumbra for the diagnosis of brain Heath, “Brazilian Journal of Medical and Biological research”, 32, 1479, Ribeirão 1999 s. 1479-1487.

Conference of the Medical Royal Colleges and Faculties In the U. K., w: Diagnosis of brain death, “British Medical Journal”, (1976) 2, s. 695-698.

Conference of the Medical Royal Colleges and Faculties in the U.K., w: Memorandum on the diagnosis of death, “British Medical Journal, (1979)1, s. 332.

Evans D.W., The demise of ”brain death” in Britain, w: M. Potts, P.A. Byrne, R. Nilges, Beyond Brain Death. The Case Against Brain Based Criteria for Human Death, Washington 2001, s. 139-158.

Hill J., Brain stem death: a United Kingdom anaesthetyst’s view, “Beyond Brain Death. The Case Against Brain Based Criteria for Human Death” red. M. Potts, P.A. Byrne, R. Nilges, Dordrecht 2001, s. 159-169.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html, (data dostępu: 13.07.2016).

Jan Paweł II, Evangelium Vitae, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html, (data dostępu: 10.07.2016).

Karta Pracowników Służby Zdrowia, Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa, Watykan 1995.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009.

Kerridge I.H. i wsp. Death, dying, and donation: organ transplantation and the diagnosis of Heath, „Journal Medicine. Ethics”, (2002)28, s. 89-94.

Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 29 października 1996 r. o wytycznych w sprawie kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej), 3.3.2. DZ.U.MZ.96.13.36.

Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 29 października 1996 r. o wytycznych w sprawie kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej), 3.3.2. DZ.U. Nr 138 poz. 682.

Konturek S., Fizjologia człowieka. Neurofizjologia, Kraków 1998.

Kopania J., Niemoralny aspekt transplantacji, „W drodze”, 1(281), 1997, s. 39-40.

Kopania J., Transplantacje - oznaka nowej moralności, „Kwartalnik Filozoficzny” XXVII(1999) 1, s. 47-69.

Kortowski Z., Misterium miłosierdzia wobec chorych, Łomża 1998.

Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia, Olsztyn 2004.

Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 2009.

Milette R., Brain Death Quebec woman wakes up after family refuses organ donation, „LifeSite”, https://www.lifesitenews.com/news/brain-dead-quebec-woman-wakes-up-after-family-refuses-organ-donation, (data dostępu: 13.07.2016).

Mohandas A., Chou S.N., Brain Death. A clinical and pathological study, “Journal of Neurosurgery”, (1971)35, s. 211-218.

Norkowski J.M., Medycyna na krawędzi, Radom 2011.

Norkowski J.M., Człowiek umiera tylko raz, Warszawa 2013.

Nowacka M., Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

Ola, 45-latek ożył na stole operacyjnym, w: „Deser.pl”, http://deser.gazeta.pl/deser/1,83453,5305565,45_latek_ozyl_na_stole_operacyjnym.html, data dostępu: 12.07.2016.

Owsiak J., Miłosierdzie - owoc nadziei, w: D. Bąk, K. Szałata (red.), Światło nadziei, Warszawa 2000.

Pallis C., Harley D.H., ABC of Brain Stem Death, London 1996.

Ragosta K., Miller – Fischer syndrome, a brainstem encephalitis, mimics brain death, „Clinical Pedriatrics” (Philadelphia), (1993)32, s. 685-687.

Shewmon D.A., The ABC of PVS. Problems of definition, “Proceedings of the IV International Symposium on Coma and Death”, New York 2004, s. 215-228.

The NINCDS Collaborative Study of Brain Death, U.S. Department of Health and Human Cervices, Public Health Service, National Institute of Health. NIH Publication, No. 81-2286, 1980, Nr 24.

Walker A.E., Celebral Death, 2 The Nervous System, “The Clinical Neurosciences”, 75, Tower&Chase, 1975.

Woronowski F., Zarys teologii pastoralnej, t. 2, Warszawa 1986.

Xiao D., Craig J.C., Chapman J.R., Dominguez-Gil B., Tong A., Wong G., Donor Cancer Transmission in Kidney Transplantation: A Systemati Revew, „American Journal of Transplantation”, (2013)13, s. 2645-2652.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu, poz. 547.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.