Data publikacji : 2017-09-20

Transplantacje ex mortuo aktem (nie)miłosierdzia

Ewa SmereckaDział: Artykuły

Abstrakt

Christian Mercy is inseparably associated with acting for human good. One of the fields where such action is seen towards others and which is supported by Church and media is transplant therapy. However, are treatments of such type really in line with the respect for human dignity and can be regarded as an act of mercy? In order to answer the above questions it is a good  idea to investigate the procedures which accompany organ transplantations, particularly including ex mortuo transplantations and brain death diagnosis with its medical justification. It is also essential to dwell on the quality of life, useful death, persistent therapy and widely understood term of conscience which appears in relation between donor and recipient. All these aspects make one think deeply on the validity and the proper assessment of ex mortuo transplantation especially when it is concerned as an action being in line with Christian Mercy.

Słowa kluczowe

miłosierdzie ; transplantacje ; śmierć mózgowa ; śmierć użyteczna ; dawca


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie