Data publikacji : 2019-11-01

pAtriOtic eDucAtiON

Alina RynioDział: Artykuły

Abstrakt

The presented text is an attempt to demonstrate understanding and realisation of patriotic education in the teaching of Cardinal Stefan Wyszyński Primate of Poland It brings closer the significance of the very notion as well as it demonstrates attitudes and behaviours generated by this understanding. The publication focuses our attention on the genesis of such comprehended patriotism and education. The final part of the analyses concerns the practical aspect of patriotic education and brings closer the figure of Cardinal Stefan Wyszyński as a teacher of a Christian view on education, Polish nature and Poles. What results from the conducted analyses and observations is the fact that remembrance and familiarity with a pedagogical message of Cardinal Stefan Wyszyński – a remarkable Primate of the Millennium concerned about ethical-moral foundations of social life, may assist contemporarily living nations and people, and generations of Poles, in particular and those who will be their continuators – in preserving identity in the personal, social, national, cultural and ecclesiastic dimensions.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Rynio, A. (2019). pAtriOtic eDucAtiON. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 145-160. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie