Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Wielebski, T. (2023). Wstęp. Warszawskie Studia Pastoralne, 50(4), 8–11. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/11525

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP