Data publikacji : 2018-01-06

Świadomość chrzcielna studentów środowisk akademickich Warszawy i Krakowa

Tomasz WielebskiMateusz TutakAbstrakt

W artykule znajdują się wyniki badań fokusowych zleconych przez autorów Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego SAC dotyczących świadomości chrzcielnej 44 studentów środowisk akademickich Warszawy i Krakowa, związanych z różnorodnymi duszpasterstwami akademickimi działającymi zarówno z inspiracji diecezji, zakonów, jak też w parafiach. Przeprowadzone w 2016 roku badania wykazały, że narracje studentów duszpasterstw akademickich mają charakter głęboko przemyślanych i zinterioryzowanych treści. Badani dobrze rozumieją podstawowe pojęcia teologiczne dotyczące chrztu świętego, potrafią się nimi krytycznie posługiwać oraz w ten sposób wyrażać teologiczną istotę tego sakramentu. Religijna tożsamość studentów odnosi się w sposób integralny do sakramentu chrztu św. Badani dostrzegają kluczową rolę tego sakramentu w swojej chrześcijańskiej tożsamości. Sakrament chrztu św. jako podstawa tożsamości religijnej pozostaje w bezpośrednim związku ze wspólnotą Kościoła. Tożsamość narodowa w świadomości badanych odwołuje się do historycznego wydarzenia przy- jęcia przez Mieszka I chrztu św. Badani widzą bezpośrednią rolę religijnego wydarzenia w historii narodu polskiego jako całości, a nie tylko jego wymiaru religijnego. Respondenci wyraźnie odróżniają tożsamość religijną i narodową. Chociaż według nich bycie katolikiem nie jest jednoznaczne z byciem Polakiem, to jednak widzą powiązanie tych dwóch tożsamości, ale na poziomie znacznie głębszych pokładów tożsamości związanych z płaszczyzną moralną.

Słowa kluczowe:

świadomość chrzcielna studentów, duszpasterstwo akademickie w Warszawie, duszpasterstwo akademickie w Krakowie, badania fokusowe, Polak – katolik.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Wielebski, T., & Tutak, M. (2018). Świadomość chrzcielna studentów środowisk akademickich Warszawy i Krakowa. Warszawskie Studia Pastoralne, 4(33), 23–57. https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.4.33.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP