Data publikacji : 2022-03-16

Adhortacja Christus vivit inspiracją dla rozwoju duszpasterstwa młodzieży w Polsce

Abstrakt

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Christus vivit pisząc, że duszpasterstwo młodzieżowe w formie, w jakiej zwykliśmy je prowadzić, doznało naporu zmian społecznych                              i kulturowych, zauważył, że ludzie młodzi w tradycyjnych strukturach często nie znajdują odpowiedzi na swoje niepokoje, potrzeby, problemy i zranienia (CHV 202). W perspektywie diagnozy papieskiej koniecznym staje się poszukiwanie nowego kształtu duszpasterstwa młodzieży tak, aby właściwie odpowiadało ono na jej potrzeby, uwzględniając wielorakie konteksty współczesnego świata kształtujące osobowość młodych ludzi.

Autor artykułu, inspirując się nauczaniem Franciszka zawartym w adhortacji apostolskiej Christus vivit, postanowił podjąć się zadania wskazania kierunkowych działań dotyczących odnowy duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Punktem wyjścia w prowadzonych rozważaniach jest koncepcja duszpasterstwa młodzieży zawarta w adhortacji Christus vivit (1). Autor, sięgając następnie do raportu przygotowanego na podstawie danych przekazanych z wszystkich polskich diecezji w 2017 roku przez Radę ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP w ramach przygotowania do XV Zwyczajnego Zgromadzenie Synodu Biskupów, przedstawił obraz polskiej młodzieży (2) oraz obraz realizowanego duszpasterstwa młodzieży w Polsce (3). Owocem jego refleksji jest wytyczenie kierunkowych działań na przyszłość (4).  
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Wielebski, T. (2022). Adhortacja Christus vivit inspiracją dla rozwoju duszpasterstwa młodzieży w Polsce . Warszawskie Studia Pastoralne, 2(48), 7–58. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/9748

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP