Data publikacji : 2023-02-03

Laypeople in the missionary ministry based the teaching of pope Francis

Abstrakt

Myślą przewodnią adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, wydanej przez papieża Franciszka, jest apel o nawrócenie duszpasterskie i posługę misyjną, która powinna pozostawać w zgodzie z głównym zadaniem kościoła, czyli ewangelizacją. Ważną rolę w tym procesie odgrywają również duszpasterze świeccy. autor przedstawia charakterystykę posługi misyjnej w kontekście wezwania ewangelizacyjnego wyrażonego przez kościół, a następnie omawia zadania, jakie wyznacza świeckim. zwieńczeniem jego refleksji jest zarysowanie wniosków i postulatów duszpasterskich. Rozważania te korespondują z apelem papieża Franciszka skierowanym do wszystkich teologów, a zwłaszcza do teologów pastoralnych, którzy głosząc kazania, powinni zawsze mieć na uwadze ewangelizacyjny cel istnienia kościoła i nie mogą zadowalać się teologią uprawianą przy biurku (zob. eG 133).
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Wielebski, T. (2023). Laypeople in the missionary ministry based the teaching of pope Francis. Warszawskie Studia Pastoralne, 50(4), 79–109. https://doi.org/10.21697/wsp.2020.4.04

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP