Zapowiedź numeru 2017/2

Na funkcjonowanie dziecka w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ma wpływ szereg czynników różnej natury, w tym aktywność wychowawcza rodziców i placówek oświatowych. Narastająca otyłość, konsekwencje często bagatelizowanego rozwoju chorób cywilizacyjnych, jak również niepokojące dane związane z kondycją psychospołeczną populacji dzisiejszych dzieci i nastolatków, stanowią punkt wyjścia do dyskusji o roli, jaką ma pełnić wychowanie do szeroko rozumianego zdrowia dziecka.

Zachęcamy autorów do zaprezentowania ujęć teoretycznych, wyników badań i naukowych stanowisk dotyczących tego tematu na łamach czasopisma „Forum Pedagogiczne”.

Termin nadsyłania materiałów do opublikowania – 31 marca 2017 r.