Vol 2, Nr 17 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Skuteczność treningów poznawczych w grupie osób starszych – przegląd badań
Olga Matysiak, Aneta Brzezicka
Wczesne nieadaptacyjne schematy i motywacja osiągnięć a poczucie nasilenia stresu u kobiet i mężczyzn
Klaudia Zazulska, Dżesika Wajs, Dorota Mącik
Religijne sposoby radzenia sobie a stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli religii
Piotr Hreciński
Effectiveness of Theory of Mind therapy carried out by parents of children with autism – a preliminary study
Dorota Mącik, Monika Kowalska-Dąbrowska, Malwina Pietraszak
Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke'a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty
Krzysztof Stanisławski, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch

RECENZJE

Ernest Becker, Zaprzeczanie Śmierci. Przekł. Agnieszka Trąbka, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2015
Krzysztof Krzyżewski

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017)
Klaudia Ponikiewska