Vol 2, Nr 17 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Skuteczność treningów poznawczych w grupie osób starszych – przegląd badań PDF
Olga Matysiak, Aneta Brzezicka 5-21
Wczesne nieadaptacyjne schematy i motywacja osiągnięć a poczucie nasilenia stresu u kobiet i mężczyzn PDF
Klaudia Zazulska, Dżesika Wajs, Dorota Mącik 23-42
Religijne sposoby radzenia sobie a stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli religii PDF
Piotr Hreciński 43-59
Effectiveness of Theory of Mind therapy carried out by parents of children with autism – a preliminary study PDF (English)
Dorota Mącik, Monika Kowalska-Dąbrowska, Malwina Pietraszak 61-88
Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke'a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty PDF
Krzysztof Stanisławski, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch 89-115
SKUTECZNOŚĆ TRENINGÓW POZNAWCZYCH W GRUPIE OSÓB STARSZYCH – PRZEGLĄD BADAŃ
Olga Alicja Matysiak, Aneta Brzezicka

RECENZJE

Ernest Becker, Zaprzeczanie Śmierci. Przekł. Agnieszka Trąbka, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2015 PDF
Krzysztof Krzyżewski 117-128

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017) PDF
Klaudia Ponikiewska 129-134