Biblioteka Teologii Stosowanej jest recenzowanym rocznikiem naukowym, redagowanym i wydawanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. W czasopiśmie publikuje się artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom związanym z problematyką wolności religijnej w ujęciu teologii stosowanej. Prawo do wolności religijnej wynika z godności osoby ludzkiej, dlatego podstawowe tematy artykułów skupione są wokół antropologii chrześcijańskiej. Z racji praktycznego charakteru wolności religijnej poruszane również będą zagadnienia z zakresu prakseologii pastoralnej. W teologii stosowanej prowadzi się badania interdyscyplinarne, dlatego w opublikowanych materiałach prezentowane będą wyniki badań na temat wolności religijnej prowadzonych przez nauki humanistyczne i społeczne. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
Dyscypliny:
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.