"Populizm” jako protest wobec nadmiernego uniwersalizmu i obrona zakorzenienia

Chantal Delsol

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.06

Abstrakt


Punktem wyjścia analizy jest spostrzeżenie, że „oskarżenia o populizm” w istocie odsłaniają kryzys demokracji, w którym część ludu uznaje się za niezdolną do głosowania. Autorska śledzi źródła i odmiany interpretacji populizmu, ukazując podobieństwa i różnice w procesach odrzucania „głosu ludu” w logice totalitarnej i demokratycznej. Ukazując problematyczność stygmatyzacji współczesnego populizmu, w toku analizy dyskutuje tezę, głoszącą że „populiści” mogą być bliżsi ideałowi „obywatela” niż współczesne, wykorzenione, elity.

 


Słowa kluczowe


populizm, demokracja, totalitaryzm, elity

Pełny tekst:

PDF