Data publikacji : 2021-08-27

Dwa państwa i dwa porządki – jāhiliyyah Sajjida Qutby w kontekście myśli św. Augustyna

Mariusz SulkowskiDział: Artykuły

Abstrakt

W niniejszym artykule zestawione zostały dwie koncepcje dotyczące ładu politycznego – na tle myśli św. Augustyna ukazana została koncepcja jāhiliyyah Sajjida Qutby. Jak podkreśla Erik Peterson doktryna wypracowana przez św. Augustyna ostatecznie przekreślała możliwość tworzenia w ramach chrześcijaństwa teologii politycznej - to co boskie i to cesarskie zostało rozdzielone, chociaż możliwość współpracy między tymi dwoma porządkami została zachowana. Tym samym w aspekcie polityki pojawiła się sfera świeckości. Koncepcja przedstawiona przez Qutbę także akcentuje istnienie dwóch porządków, jednak w odróżnieniu od św. Augustyna porządki te nie mają charakteru duchowego, a ściśle empiryczny. Władza i prawo Allaha powinno rozciągać się na całość życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Wszystko co się tej wizji przeciwstawia ujęte jest w kategorii rebelii przeciw Allahowi. Stąd konflikt między tymi porządkami jest nie tylko nieunikniony, ale ma także charakter egzystencjalny.

Słowa kluczowe

Sajjid Qutb, islamizm, fundamentalizm, św. Augustyn, jāhiliyyah, państwo Boże


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Sulkowski, M. (2021). Dwa państwa i dwa porządki – jāhiliyyah Sajjida Qutby w kontekście myśli św. Augustyna. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (25). https://doi.org/10.21697/CSP.2021.25.1.06


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie