Data publikacji : 2018-11-22

Czy chrześcijanin musi być kreacjonistą młodej Ziemi?

Michał ChaberekDział: Artykuły

Abstrakt

This paper answers the question of whether or not a Christian has to be a
Young Earth creationist. The article opens with the typology of the current
positions in the creation-evolution debate. Basing itself on this typology,
it presents Young Earth creationism as one of four positions, the only one
that denies the concept of “deep time”. Next, the paper presents the genesis
of Young Earth creationism in Western thought. In the third part there is a
brief response to the argument of the proponents of a Young Earth that early
Christianity supported the young age of the universe. In the following part
it is explained that Young Earth creationism confuses the scientific with
the theological statements. At the end, a document of the Catholic Church
is presented which explains that Catholics can understand the “day” in the
creation account as either a natural day or any other period of time. This
makes room for other positions within Catholic orthodoxy apart from that
of a Young Earth.

Słowa kluczowe

kreacjonizm ; ewolucjonizm ; stworzenie ; Księga Rodzaju ; nauka ; religia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Chaberek, M. (2018). Czy chrześcijanin musi być kreacjonistą młodej Ziemi?. Collectanea Theologica, 88(2), 65-80. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie