Vol 88, Nr 3 (2018)

Spis treści

Artykuły

Temat stworzenia w Ewangelii Janowej PDF
Adam Kubiś 5-38
„Ten, kto patrzył na twarz arcykapłana, miał przeszyty umysł”. Żydzi wobec niebezpieczeństwa profanacji świątyni (2Mch 3,14-22) PDF
Krzysztof Siwek 39-75
Struktura substancjalna osoby ludzkiej PDF
Piotr Liszka 77-98
Chrześcijańskie sacrum? PDF
Dariusz Adamczyk, Sylwester Bębas 99-114
CMSWR kontra LCWR. O kryzysie i odnowie żeńskiego życia konsekrowanego w USA PDF
Michał Chaberek 115-135

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn teologicznomoralny PDF
Józef Zabielski (ed.) 137-168
Biuletyn polonijny PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 169-212

Recenzje

Marcin CHROSTOWSKI, Księga Tobiasza – przypowieść o początkach diaspory Izraelitów w Mezopotamii, Rozprawy i Studia Biblijne 49, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, ss. 599. PDF
Waldemar Chrostowski 213-218
Adam LINSENBARTH (red.), Atlas biblijny, Instytut Geodezji i Kartografii – Wydawnictwo Bernardinum, Warszawa-Pelpin 2018, ss. 327. PDF
Waldemar Chrostowski 219-223
Szczepan T. PRAŚKIEWICZ OCD, Niebo Karmelu. Święci i błogosławieni rodziny karmelitańskiej lub z nią związani, Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Wadowice-Przemyśl 2018, ss. 200. PDF
Eugeniusz Sakowicz 223-230
Iwona TOMCZAK, Kazimierz RULKA, Grzegorz SZTANDERA (oprac.), Pisma Bł. Biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2018, ss. 743. PDF
Eugeniusz Sakowicz 230-237
Alina RYNIO, Magdalena PARZYSZEK (red.), Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, ss. 380. PDF
Paweł Szuppe 237-239