Data publikacji : 2016-11-25

Nauczanie Kościoła o wolności religijnej – zerwanie czy ciągłość tradycji?

Michał ChaberekDział: Artykuły

Abstrakt

This paper elaborates upon the Catholic Church’s teachings on religious
freedom in the period from The French Revolution to The Second Vatican
Council. Based on quotations from the original documents, the author presents
the evolution of the Church’s position that switched from the initial
rejection to the final acceptance of the religious freedom over past two centuries.
The fact of this dramatic change begs the question about the continuity
of tradition and credibility of the contemporary stance of the Church. Based
on the document by the International Theological Commission, “Memory
and Reconciliation: The Church and the Faults of the Past”, as well as the
teaching of Pope Benedict XVI, the author demonstrates that – in contrast
to some contemporary interpretations – the hermeneutics of continuity is
possible regarding Church’s teaching on religious freedom.

Słowa kluczowe

wolność ; Kościół ; państwo ; II Sobór Watykański ; Pius XII ; Leon XIII ; religia ; sumienie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Chaberek, M. (2016). Nauczanie Kościoła o wolności religijnej – zerwanie czy ciągłość tradycji?. Collectanea Theologica, 86(1), 107-136. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.1.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie