Data publikacji : 2019-06-28

Egzegeza Księgi Izajasza 61,1-11: historia redakcji i pytanie o tożsamość proroka zwanego Tritoizajaszem

Jakub SlawikDział: Artykuły

Abstrakt

Exegesis of Is 61 has shown that the chapter is a literal composition,
which consists of two parts: a frame vv. 1-3+10-11 and a middle part vv.
4-9. The two framing sections, vv.1-3(10-11) could first have been a separate
text. V. 3aa is possibly a secondary addition, which joins chapter 61 with
chapters 60 and 62. But it is reasonable to read and interpret Is 61 as one
unit, in which a prophetic „I” take the floor. The „I” poses as a servant
known from Deutero-Isaiah’s Songs of JHWH’s Servant. But in this „I”
we hear tradents who passed down and updated Deutero-Isaiah’s tradition,
and added new God’s promises. The prophet Trito-Isaiah, who should be
like the other prophets speaking to the people, never existed. However the
tradents understood their mission as prophetical one.

Słowa kluczowe

Tritoizajasz ; interpretacja Iz 61 ; krytyka literacka ; historia redakcji ; profetyzm uczony w Piśmie ; pisemna posługa prorocka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Slawik, J. (2019). Egzegeza Księgi Izajasza 61,1-11: historia redakcji i pytanie o tożsamość proroka zwanego Tritoizajaszem. Collectanea Theologica, 89(2), 51-107. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie