Data publikacji : 2020-12-31

Debora i Jael naprzeciwko Baraka i Sisery: O rolach genderowych w Księdze Sędziów 4,1-24

Dział: Artykuły

Abstrakt

Opowiadanie o Deborze Sdz 4 zmusza do postawienia pytania o role genderowe jego bohaterek i bohaterów. Choć Debora i Jael przedstawione zostały w tradycyjnej roli żony, to praktycznie cała ich aktywność wykracza poza role przypisywane kobietom, gdyż zajmują „męskie” domeny aktywności społecznej: sądownictwo, prowadzenie bitwy, zgładzenie wroga. Obie postępują nie tylko mądrze, ale i zgodnie z Bożymi, zbawczymi zamiarami. Natomiast męscy bohaterowie zostają ośmieszeni i zhańbieni – umieszczeni w „nie-męskich” rolach jako niesamodzielni, bojaźliwi, domagający się opieki. Ostatecznie, mężczyzna-wódz Sisera zostaje podstępnie zabity ręką kobiety wyposażonej w sprzęty domowe. Opowiadanie to jest zatem genderową krytyką ról przypisywanych płciom, przede wszystkim kobietom.

Słowa kluczowe

Księga Sędziów 4 ; role genderowe ; krytyka genderowa ; Debora ; Jael ; hańba


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Slawik, J. (2020). Debora i Jael naprzeciwko Baraka i Sisery: O rolach genderowych w Księdze Sędziów 4,1-24. Collectanea Theologica, 90(4), 39-80. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie