Data publikacji : 2022-12-31

Podstawy formalne, organizacja i przebieg edukacji leśnej społeczeństwa prowadzonej przez Lasy Państwowe

Anna WierzbickaBarbara CzołnikAbstrakt

Artykuł prezentuje w sposób skondensowany rozwój edukacji leśnej w Polsce prowadzonej przez Lasy Państwowe. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych edukacji leśnej, ewolucji jej definicji oraz zadań edukatorów leśnych w Europie i w Polsce. Treść kierowana jest do badaczy pracujących nad rozwojem pedagogiki lasu jako obszaru problemowego, w którym ekosystem lasu i jego najbliższego otoczenia może pełnić rolę środowiska wychowawczego. Autorki starają się podkreślić kluczową rolę Lasów Państwowych, instytucji, która od lat 90. XX wieku dynamicznie rozwija tę część edukacji ekologicznej. Artykuł zawiera też krótkie opisy najistotniejszych ośrodków naukowo-dydaktycznych związanych z rozwojem edukacji leśnej w Polsce, w tym działalność Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.

Słowa kluczowe:

edukacja leśna, Lasy Państwowe, edukacja dla zrównoważonego rozwojuSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Wierzbicka, A. ., & Czołnik, B. (2022). Podstawy formalne, organizacja i przebieg edukacji leśnej społeczeństwa prowadzonej przez Lasy Państwowe. Forum Pedagogiczne, 12(2), 61–74. https://doi.org/10.21697/fp.2022.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP