Data publikacji : 2022-12-31

Przedszkole bliżej natury – ścieżka przyrodnicza jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe dziecka

Ewa Pawłowicz-SosnowskaSebastian SobczukAbstrakt

Celem opracowania jest próba ukazania wyzwań i zalet edukacji w przyrodzie, realizowanej w ramach ścieżki przyrodniczej, w odpowiedzi na problematykę dotyczącą kształtowania realnych postaw i zachowań względem przyrody, a także wynikających z ich braku deficytów rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Materiał do niniejszego opracowania powstał jako efekt prac badawczych przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 13 w Białej Podlaskiej. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła potwierdzić potrzebę powrotu do przyrody w wychowaniu przedszkolnym.

Słowa kluczowe:

edukacja w przyrodzie, ścieżka przyrodnicza, rozwój dziecka w wieku przedszkolnymSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Pawłowicz-Sosnowska, E., & Sobczuk, S. (2022). Przedszkole bliżej natury – ścieżka przyrodnicza jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe dziecka. Forum Pedagogiczne, 12(2), 115–126. https://doi.org/10.21697/fp.2022.2.09

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP