Data publikacji : 2022-12-31

Zaangażowanie i gotowość nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących na Mazowszu w proces realizacji treści związanych z szeroko rozumianą ekologią

Anna Mikler-ChwastekAbstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w 2022 roku z udziałem nauczycieli wychowania przedszkolnego z województwa mazowieckiego. Ich celem było ustalenie, w jaki sposób nauczyciele wychowania przedszkolnego pracujący na co dzień z dziećmi angażują się w proces realizacji treści związanych z szeroko rozumianą ekologią. Realizując cel, postawiłam następujące pytania badawcze:

  • czy nauczyciele wychowania przedszkolnego realizują treść ekologiczne w grupie przedszkolnej;
  • jak często prezentują te treści;
  • jaki rodzaj treści ekologicznych nauczyciele prezentują swoim podopiecznym;
  • czy nauczyciel czuje się odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu z tematyki dotyczącej ekologii i zrównoważonego rozwoju.

W artykule poza wynikami badań zawarto przegląd literatury, procedurę badawczą oraz wnioski.   

Słowa kluczowe:

proces uczenia, ekologia, zrównoważony rozwój, dziecko w wieku przedszkolnymSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Mikler-Chwastek, A. (2022). Zaangażowanie i gotowość nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących na Mazowszu w proces realizacji treści związanych z szeroko rozumianą ekologią. Forum Pedagogiczne, 12(2), 141–152. https://doi.org/10.21697/fp.2022.2.11

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP