Opublikowane: 2023-12-25

Support for Children Coming from Ukraine Based on Analysis of Education Board Websites in Poland

Anita Garbat , Agnieszka Szplit
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.09

Abstrakt

Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą rząd polski podjął natychmiastowe działania w celu przyjęcia i udzielenia pomocy dzieciom z terenów dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zgodnie z polskim prawem każde małoletnie dziecko cudzoziemców ma prawo do bezpłatnej nauki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem opisanych badań jest ustalenie, jakie informacje o wsparciu dla dzieci pochodzących z Ukrainy pojawiły się w pierwszych tygodniach wojny na stronach internetowych szesnastu kuratoriów oświaty w Polsce. Do zebrania danych wykorzystano netnografię, natomiast do ich analizy zastosowano metodę analizy dokumentów. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów można zidentyfikować trzy główne podmioty wsparcia, które tworzą instytucje rządowe i organizacje pozarządowe oraz wolontariusze. Formy wparcia obejmują zarówno indywidualne aktywności (porady, diagnozy, konsultacje), jak i zbiorowe (warsztaty, szkolenia, konferencje). Oferowana pomoc wymaga od realizujących ją nauczycieli, pedagogów, psychologów wysokich kompetencji międzykulturowych, niezbędnych do dialogu z drugim człowiekiem.

Słowa kluczowe:

migracje, wojna w Ukrainie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kuratoryjne strony internetowe, kompetencje międzykulturowe, dialog

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Garbat, A., & Szplit, A. (2023). Support for Children Coming from Ukraine Based on Analysis of Education Board Websites in Poland. Forum Pedagogiczne, 13(2), 125–135. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.09

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.