Opublikowane: 2023-12-25

Drama pedagogiczna w międzykulturowym uczeniu się

Agnieszka Suchocka
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.19

Abstrakt

Artykuł stanowi refleksję nad praktycznym wykorzystaniem dramy pedagogicznej w edukacji międzykulturowej. Metodę dramy traktuję jako ważny obszar aktywności uczniów dający możliwość samopoznania oraz zmianę społecznego postrzegania „inności”, gdzie różnicująca cecha przestaje być postrzegana jako niebezpieczna dla poczucia integralności jednostkowej i grupowej, ale jako godna poznania, dopełniająca jednostkowe tożsamości.

Teoretyczne eksploracje pozwoliły na wyodrębnienie podstawowych dla tekstu kategorii: drama, edukacja międzykulturowa. Zadaniem, które towarzyszyło moim poszukiwaniom badawczym, było również dokonanie opisu tożsamości dramy i edukacji międzykulturowej w kontekście celów edukacji międzykulturowej. Możliwość zastosowania technik dramowych zaprezentowana została na przykładzie zajęć z edukacji międzykulturowej dla studentów kierunku pedagogika.

Słowa kluczowe:

drama, edukacja międzykulturowa, uczenie się przez doświadczenie, dialog, tożsamość

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Suchocka, A. (2023). Drama pedagogiczna w międzykulturowym uczeniu się. Forum Pedagogiczne, 13(2), 269–281. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.19

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.