Opublikowane: 2023-12-25

Werbalne działania nauczyciela wspierające uczenie się uczniów. Artykuł recenzyjny książki Urszuli Dernowskiej "<> w procesie dydaktycznym. Studium nauczycielskiego scaffoldingu"

Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.12

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są werbalne działania nauczyciela wspierające uczenie się uczniów w klasie szkolnej, a zatem stanowiące rusztowanie dla ich rozwoju, partycypacji i głębszego zrozumienia eksplorowanego tematu, a w efekcie ich niezależności w myśleniu. Spojrzenie na „rusztowanie” w warunkach klasy szkolnej zostanie osiągnięte za sprawą odwołania do książki Urszuli Dernowskiej „<<Rusztowanie>> w procesie dydaktycznym. Studium nauczycielskiego scaffoldingu” (2022). Książka ta zasługuje na uwagę, ponieważ prezentuje diagnostyczne ujęcie faktycznych zdarzeń komunikacyjnych zarejestrowanych na lekcji w warunkach naturalnych, w których to nauczyciel jest postrzegany jako współuczestnik dyskursu lekcyjnego. Ponadto, w polskiej literaturze naukowej dostrzegalny jest brak wyczerpującego i monograficznego opracowania eksponującego bezpośrednio zagadnienie scaffoldingu w klasie szkolnej. W artykule podjęto wpierw rozważania nad współczesną kulturą uczenia się i myślenia wspólnie z uczniami, a następnie dokonano analizy przywołanej publikacji naukowej.

Słowa kluczowe:

nauczyciel, scaffolding, wspieranie uczenia się, dyskurs lekcyjny, autonomia uczniów

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tłuściak-Deliowska, A. (2023). Werbalne działania nauczyciela wspierające uczenie się uczniów. Artykuł recenzyjny książki Urszuli Dernowskiej "<<Rusztowanie>> w procesie dydaktycznym. Studium nauczycielskiego scaffoldingu". Forum Pedagogiczne, 13(2), 163–174. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.12

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.