Opublikowane: 2023-12-25

Upbringing according to Values: An Analysis of Grimm’s Tale “Hansel and Gretel” in accordance with the Theories of Max Scheler and Milton Rokeach

Katarzyna Bogacka
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.25

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie, w jaki sposób przesłanie jednej z najpopularniejszych baśni braci Grimm, Jaś i Małgosia, można odczytać z punktu widzenia wychowania według wartości. W tym celu dokonano analizy baśni  w oparciu o fenomenologiczną koncepcję niezmiennej hierarchii wartości Maxa Schelera, oraz w oparciu o teorię Miltona Rokeacha, zakładającą, że indywidualny system wartości rozwija się poprzez uczenie się. Abstrahując od dobrze znanej interpretacji Bettelheima, analiza baśni ujawniła jej idealistyczne przesłanie: doświadczenie anomii, odwróconej hierarchii wartości i wartości negatywnych można przezwyciężyć wysiłkiem znalezienia istniejącego a priori uniwersalnego systemu wartości. W tym kontekście najważniejszym zadaniem rozwojowym jest umiejętność wyboru właściwych wartości.

Słowa kluczowe:

baśnie braci Grimm, wychowanie według wartości, hierarchia wartości, Max Scheler, Milton Rokeach

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bogacka, K. (2023). Upbringing according to Values: An Analysis of Grimm’s Tale “Hansel and Gretel” in accordance with the Theories of Max Scheler and Milton Rokeach. Forum Pedagogiczne, 13(2), 349–359. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.25

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.